Trang tin tức sự kiện

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021

Thông báo số 374/TB-ĐHKT ngày 09/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021 như sau:

1. Điều kiện tốt nghiệp

a. Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học thuộc ngành học thứ nhất);

b. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c. Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

d. Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,00 trở lên. Riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,50 trở lên;

e. Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định:

- Đối với các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh bậc 3 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).

- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh bậc 4 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 5.5 IELTS).

- Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh bậc 5 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 6.5 IELTS).

f. Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất và kỹ năng bổ trợ.

g. Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai).

h. Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

a. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

(2) Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng) /hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP (01 bản gốc)

(3) Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng) /hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc);

(4) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp; cho vào túi đựng;

(5) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

b. Đối với chương trình đào tạo thứ hai

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

(2) Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

(3) Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

(4) Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp /hoặc thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ với tư cách thí sinh tự do (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần nộp chứng chỉ để thực hiện thủ tục hậu kiểm theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp. Sinh viên xem tại Thông báo theo đường dẫn sau: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/UEB/26887/UEBNEWS.htm.

(5) Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;

(6) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2.

(6) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

3.1. Thời gian

Từ ngày 22/02/2021 đến 24/02/2021 (Sáng: từ 8h30 - 11h00, Chiều: từ 14h00 - 16h30)

3.2. Địa điểm

- Các hồ sơ số (1), (5), (6) (đối với chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, chuẩn quốc tế); (1), (2), (3), (4), (5), (6) (đối với chương trình đào tạo thứ hai) nộp tại phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Người liên hệ: Ms. Đặng Trang

+ Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 325.

+ Email: dangtrang@vnu.edu.vn

- Các hồ sơ số (2), (3) (đối với các sinh viên chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, chuẩn quốc tế chưa được cập nhật chứng chỉ trên trang kiemtrachungchi.ueb.edu.vn) nộp tại phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Người liên hệ: Ms. Vân Anh

+ Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 514.

+ Email: anhnv@vnu.edu.vn

LƯU Ý: Sinh viên xem thông tin về các chứng chỉ (2), (3), Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả học phần Kỹ năng bổ trợ tại đường link http://kiemtrachungchi.ueb.edu.vn/

4. Danh sách sinh viên dự kiến đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website của Trường Đại học Kinh tế trước ngày 08/03/2021 theo đường dẫn http://ueb.edu.vn/Sub/13/categoryparent/1550/totnghiep.htm để sinh viên biết và phản hồi các thông tin chưa chính xác.

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành