ĐHKT ký kết hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
29/01/2008 03:04

Vừa qua, ngày 29/1/2008, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cam kết hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của hai bên.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là cơ sở đào tạo thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, có chức năng đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng các cán bộ, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp của toàn tập đoàn.
Hai bên thiết lập quan hệ hợp tác nhằm mục đích phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực này cho tập đoàn, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng các bộ quản lý và lãnh đạo cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn.
Kế hoạch triển khai hợp tác căn cứ vào từng giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn đầu, hai bên tập trung hợp tác triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu như: xây dựng và thực hiện mô hình hợp tác “mẫu” về đào tạo và nghiên cứu khoa học “giữa nhà trường với nhà trường” đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng, trình độ cao của hai bên nói riêng và cho sự nghiệp phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ đất nước nói chung. Hai bên cũng cũng thống nhất trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục, mở rộng các hợp tác sang các lĩnh vực khác theo nhu cầu của từng bên.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có nhiều thế mạnh chung, có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội mới nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cũng như cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về quản lý và lãnh đạo cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.


Tin: Quang Trung - Ảnh: Quốc Việt