Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Y tế Công cộng
13/01/2008 12:45

Ngày 13/1/2008 lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Đại học Y tế Công cộng đã được tổ chức long trọng.


Tham dự lễ ký kết, về phía Đại học Y tế Công cộng có: Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Vũ Anh; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TS. Bùi Thu Hà và các cán bộ đi cùng; về phía Trường ĐHKT có sự tham gia của Hiệu trưởng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, các Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng: Hành chính - Tổ chức, Hợp tác Phát triển và Nghiên cứu khoa học…
Theo thỏa thuận, trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế và Đại học Y tế Công cộng sẽ triển khai hợp tác ở các nội dung chính, như:
(1) Chia sẻ kết quả thông tin nghiên cứu, đồng tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan đến chính sách công, quản trị và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
(2) Cùng xây dựng, thiết kế và tổ chức thực hiện các dự án trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực nêu trên;
(3) Cùng tổ chức thiết kế, thực hiện các khóa học nhằm tăng cường năng lực quản lý kinh tế cho cán bộ y tế ở trung ương và địa phương;
(4) Tiến hành các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên thỉnh giảng trong các môn học phù hợp với chương trình đào tạo…
Đại học Y tế Công cộng được thành lập từ tháng 4/2001 có chức năng nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ, nhà quản lý, lãnh đạo có kiến thức chuyên sâu về khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng. Với tôn chỉ lấy người học làm trung tâm phục vụ, Đại học Y tế Công cộng đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng ở Việt Nam và trong khu vực.
Trường Đại học Kinh tế và Đại học Y tế Công cộng có nhiều thế mạnh chung, có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của hai trường, cũng như cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về quản lý kinh tế trong lĩnh vực y tế ngày một nhiều hơn cho xã hội.


Tuấn Hùng